Andrzej Pikul, pianistaNowa płyta


Na Concerto Competition
pamięci Jacob Bistrizky / Tel Hai Masterclasses / Izrael
Piotr Kowal
zdobył‚ II nagrodę

Joanna Sochacka
na 4 Międzynarodowym Konkursie Pianistyccznym
“Ischia” /Włochy
zdobyła II nagrodę
oraz II nagrodę (Recital w Carnegie Hall w Nowym Jorku)
na Międzynarodowym Konkursie “Golden Clasical Music Awards”

Promocja kadry naukowej:


Opiekun artystyczny przewodu I stopnia Marii Grażyny Kulki (2002).


Promotor:

przewodu doktorskiego mgr Mileny Kędry-Adamczak "M. Musorgski: Obrazki z wystawy i C. Debussy Images. W kręgu inspiracji malarstwem w muzyce"(2008)

przewodu doktorskiego mgr Gajusza Kęski "Ekspresja sonat fortepianowych jako odzwierciedlenie przemian stylistycznych w twórczo¶ci K. Szymanowskiego" (2010)

przewodu doktorskiego mgr Joanny Strzeleckiej "Fanny Hensel - Das Jahr. Muzyczny pamiętnik i portret kompozytorki" (2011)

przewodu doktorskiego mgr Mariana Sobuli "Etudes d' execution transcendente Franciszka Liszta jako kompendium romantycznej sztuki pianistycznej. Od idei do arcydzieła" (2011)

przewodu doktorskiego mgr Eweliny Markiel "Poetickie nalady op.85,Moravske dvojzpevy op.32, Dumky Trio op.90 - ekspresja różnorodnych form cyklicznych Antonina Dvoraka. Od koncepcji twórczej do interpretacji artystycznej" (2015)

przewodu doktorskiego mgr Pawła Węgrzyna "Ewolucja stylu Samuela Barbera na przykładzie Sonaty wiolonczelowej op.6, Sonaty fortepianowej op.26 oraz Pie¶ni op 10,27,45" (2015)

przewodu doktorskiego Justyna Pięko¶-Kędzierska "24 Preludia na fortepian op.43 Krzysztofa Meyera - między tradycja i awangard±.Katalog modeli ekspresyjnych, fakturalnych i ¶rodków kompozytorskich dokonany na podstawie własnej interpretacji"

Recenzent:

Przewody doktorskie:
mgr Zhang Choying (AM Gdańsk) 2016
mgr Michał Dziad (2010)
mgr Paweł Kwa¶ny (2011)
mgr Dominik Wania ( AM w Krakowie )2013
mgr Paulina Zarębska (AM w Poznaniu) 2016
przewód kwalifikacyjny I stopnia - mgr Jerzey Boń (UMCS w Lublinie, 1997)
przewód kwalifikacyjny I stopnia - mgr Marta Komorowska (1999)

Postępowania habilitacyjne:
Renaty Żełobowskiej-Orzechowskiej (AM Kraków, 2016)
Maria Banaszkiewicz-Bryła (Akademia Muzyczna w Poznaniu, 2013)
Mariusz Ciołko (Uniwersytet im. F. Chopina w Warszawie, 2013)
Joanna ławrynowicz-Just (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie, 2013)
Joanna Maklakiewicz (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie, 2014)
Piotr Machnik (AM w Krakowie, 2015)
Krzysztof Sowiński (AM Poznań, 2015)

Postępowania o nadanie tytułu profesora sztuki muzycznej:
Bogusław Rottermund (Akademia Sztuki w Szczecinie)
Mirosław Herbowski (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Elżbieta Rożycka-Przybylak (Akademia Muzyczna w łodzi)
Andrzej Artykiewicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku, 2014)

Komisje habiltacyjne:

Magdalena Jankowska-Bukowska (Akademia Muzyczna we Wrocławiu) - członek
Ewa Rubinowska (Akademia Muzyczna w Poznaniu) - przewodnicz±cy

Promotor w postępowaniu o nadanie godno¶ci doktora honoris causa Maestro Paulowi Badurze-Skodzie (2013)Andrzej Pikul, ul.Studencka 1/5, 31-116 Kraków, Polska/Poland, tel +48 12 4220717 e-mail: ampikul@poczta.onet.pl