Andrzej Pikul, pianistaNowa płyta


Na International Music Competition Grand Prze Virtuoso
Londyn 2016
JOANNA SOCHACKA
zdobyła‚ I nagrodę

SHIVEN YANG
na 49.Concorso Internationale di Esecuzione Musicale “Giovanii Musicisti”
Citta di Treviso 2017
II nagroda

RADOSŁAW GO¬DZIKOWSKI
Międzynarodowym Konkurs "Grandprix-rising stars"
III nagroda

Promocja kadry naukowej:


Opiekun artystyczny przewodu I stopnia Marii Grażyny Kulki (2002).


Promotor:

przewodu doktorskiego mgr Mileny Kędry-Adamczak "M. Musorgski: Obrazki z wystawy i C. Debussy Images. W kręgu inspiracji malarstwem w muzyce"(2008)

przewodu doktorskiego mgr Gajusza Kęski "Ekspresja sonat fortepianowych jako odzwierciedlenie przemian stylistycznych w twórczo¶ci K. Szymanowskiego" (2010)

przewodu doktorskiego mgr Joanny Strzeleckiej "Fanny Hensel - Das Jahr. Muzyczny pamiętnik i portret kompozytorki" (2011)

przewodu doktorskiego mgr Mariana Sobuli "Etudes d' execution transcendente Franciszka Liszta jako kompendium romantycznej sztuki pianistycznej. Od idei do arcydzieła" (2011)

przewodu doktorskiego mgr Eweliny Markiel "Poetickie nalady op.85,Moravske dvojzpevy op.32, Dumky Trio op.90 - ekspresja różnorodnych form cyklicznych Antonina Dvoraka. Od koncepcji twórczej do interpretacji artystycznej" (2015)

przewodu doktorskiego mgr Pawła Węgrzyna "Ewolucja stylu Samuela Barbera na przykładzie Sonaty wiolonczelowej op.6, Sonaty fortepianowej op.26 oraz Pie¶ni op 10,27,45" (2015)

przewodu doktorskiego Justyna Pięko¶-Kędzierska "24 Preludia na fortepian op.43 Krzysztofa Meyera - między tradycja i awangard±.Katalog modeli ekspresyjnych, fakturalnych i ¶rodków kompozytorskich dokonany na podstawie własnej interpretacji"

przewodu doktorskiego mgr Dominiki Peszko "Przemiany stylu kompozytorskiego Beli Bartoka i ich wpływ na kształtowanie interpretacji w reprezentatywnie wybranych dziełach fortepianowych. Od idei kompozytora po kreację artystyczna"

Recenzent:

Przewody doktorskie:
mgr Zhang Choying (AM Gdańsk) 2016
mgr Michał Dziad (2010)
mgr Paweł Kwa¶ny (2011)
mgr Dominik Wania ( AM w Krakowie )2013
mgr Paulina Zarębska (AM w Poznaniu) 2016
przewód kwalifikacyjny I stopnia - mgr Jerzey Boń (UMCS w Lublinie, 1997)
przewód kwalifikacyjny I stopnia - mgr Marta Komorowska (1999)

Postępowania habilitacyjne:
Maria Banaszkiewicz-Bryła (Akademia Muzyczna w Poznaniu, 2013)
Mariusz Ciołko (Uniwersytet im. F. Chopina w Warszawie, 2013)
Joanna ławrynowicz-Just (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie, 2013)
Joanna Maklakiewicz (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie, 2014)
Piotr Machnik (AM w Krakowie, 2015)
Krzysztof Sowiński (AM Poznań, 2015)
Renaty Żełobowskiej-Orzechowskiej (AM Kraków, 2016)
Wojciecha Waleczka ( Akademia Muzyczna w Bydgoszczy 2017)
Lecha Napierały (Akademia Muzyczna w Krakowie 2017)

Postępowania o nadanie tytułu profesora sztuki muzycznej:
Bogusław Rottermund (Akademia Sztuki w Szczecinie)
Mirosław Herbowski (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Elżbieta Rożycka-Przybylak (Akademia Muzyczna w łodzi)
Andrzej Artykiewicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku, 2014)
Paweł Skrzypek (Akademia Muzyczna w Poznaniu 2017)

Komisje habiltacyjne:

Magdalena Jankowska-Bukowska (Akademia Muzyczna we Wrocławiu) - członek
Ewa Rubinowska (Akademia Muzyczna w Poznaniu) - przewodnicz±cy

Promotor w postępowaniu o nadanie godno¶ci doktora honoris causa Maestro Paulowi Badurze-Skodzie (2013)Andrzej Pikul, ul.Studencka 1/5, 31-116 Kraków, Polska/Poland, tel +48 12 4220717 e-mail: ampikul@poczta.onet.pl