Andrzej Pikul, pianistaNowa płyta

Promocja kadry naukowej:


Opiekun artystyczny przewodu I stopnia Marii Grażyny Kulki (2002).


Promotor:

przewodu doktorskiego mgr Mileny Kędry-Adamczak "M. Musorgski: Obrazki z wystawy i C. Debussy Images. W kręgu inspiracji malarstwem w muzyce"(2008)

przewodu doktorskiego mgr Gajusza Kęski "Ekspresja sonat fortepianowych jako odzwierciedlenie przemian stylistycznych w twórczości K. Szymanowskiego" (2010)

przewodu doktorskiego mgr Joanny Strzeleckiej "Fanny Hensel - Das Jahr. Muzyczny pamiętnik i portret kompozytorki" (2011)

przewodu doktorskiego mgr Mariana Sobuli "Etudes d' execution transcendente Franciszka Liszta jako kompendium romantycznej sztuki pianistycznej. Od idei do arcydzieła" (2011)

przewodu doktorskiego mgr Eweliny Markiel "Poetickie nalady op.85,Moravske dvojzpevy op.32, Dumky Trio op.90 - ekspresja różnorodnych form cyklicznych Antonina Dvoraka. Od koncepcji twórczej do interpretacji artystycznej" (2015)

przewodu doktorskiego mgr Pawła Węgrzyna "Ewolucja stylu Samuela Barbera na przykładzie Sonaty wiolonczelowej op.6, Sonaty fortepianowej op.26 oraz Pieśni op 10,27,45" (2015)

przewodu doktorskiego Justyna Piękoś-Kędzierska "24 Preludia na fortepian op.43 Krzysztofa Meyera - między tradycja i awangardą.Katalog modeli ekspresyjnych, fakturalnych i środków kompozytorskich dokonany na podstawie własnej interpretacji"

przewodu doktorskiego mgr Dominiki Peszko "Przemiany stylu kompozytorskiego Beli Bartoka i ich wpływ na kształtowanie interpretacji w reprezentatywnie wybranych dziełach fortepianowych. Od idei kompozytora po kreację artystyczna"

Promotor przewodu doktorskiego mgr Piotra Kowala "Autorska koncepcja sonat fortepianowych L.v. Beethovena op.81 a, op.106 i op.111 w oparciu o rękopisy, zródła z epoki i wydania wielkich pianistów"

Recenzent:

Przewody doktorskie:
przewód kwalifikacyjny I stopnia - mgr Jerzey Boń (UMCS w Lublinie, 1997)
przewód kwalifikacyjny I stopnia - mgr Marta Komorowska (1999)
mgr Michał Dziad (2010)
mgr Paweł Kwaśny (2011)
mgr Dominik Wania ( AM w Krakowie )2013
mgr Zhang Choying (AM Gdańsk) 2016
mgr Paulina Zarębska (AM w Poznaniu) 2016
mgr Julii Laskowskiej (Akademia Muzyczna w łodzi)

Postępowania habilitacyjne:
Maria Banaszkiewicz-Bryła (Akademia Muzyczna w Poznaniu, 2013)
Mariusz Ciołko (Uniwersytet im. F. Chopina w Warszawie, 2013)
Joanna ławrynowicz-Just (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie, 2013)
Joanna Maklakiewicz (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie, 2014)
Piotr Machnik (AM w Krakowie, 2015)
Krzysztof Sowiński (AM Poznań, 2015)
Renaty Żełobowskiej-Orzechowskiej (AM Kraków, 2016)
Wojciecha Waleczka ( Akademia Muzyczna w Bydgoszczy 2017)
Lecha Napierały (Akademia Muzyczna w Krakowie 2017)

Postępowania o nadanie tytułu profesora sztuki muzycznej:
Bogusław Rottermund (Akademia Sztuki w Szczecinie)
Mirosław Herbowski (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Elżbieta Rożycka-Przybylak (Akademia Muzyczna w łodzi)
Andrzej Artykiewicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku, 2014)
Paweł Skrzypek (Akademia Muzyczna w Poznaniu 2017)

Komisje habiltacyjne:

Magdalena Jankowska-Bukowska (Akademia Muzyczna we Wrocławiu) - członek
Ewa Rubinowska (Akademia Muzyczna w Poznaniu) - przewodniczący

Promotor w postępowaniu o nadanie godności doktora honoris causa Maestro Paulowi Badurze-Skodzie (2013)Andrzej Pikul, ul.Studencka 1/5, 31-116 Kraków, Polska/Poland, tel +48 12 4220717 e-mail: ampikul@poczta.onet.pl