Andrzej Pikul, pianistaNowa płyta


Biografia:

Andrzej Pikul
Ukończył Akademię Muzyczn± w Krakowie (1980) w klasie fortepianu prof. Tadeusza Żmudzińskiego.
W latach 1981-83 studiował w mistrzowskiej klasie prof. Paula Badury-Skody w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst we Wiedniu. W ramach kursów mistrzowskich kształcił się pod kierunkiem wybitnych pianistów takich jak: Regina Smendzianka /Weimar 1975,1979/ Valentina Kamenikova /Weimar 1997/ Alexander Jenner /Wiedeń 1981/, Guido Agosti /Siena 1982/, Tomas Vasary /Lenk 1982, 83, Asyż 1988/, Germain Mounier /Paryż1983/, Vlado Perlemuter /Paryż 1983/.
Jest laureatem Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1981), Międzynarodowego Konkursu "Fondation Cziffra" Senlis (1983), Konkursu Radiofonii Europejskiej Bratysława '85
(w duecie z barytonem Andrzejem Dobberem).
Otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta La Serena /Chile 1994/.
Był wielokrotnie wyróżniany Nagrod± Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie.
Międzynarodow± działalno¶ć artystyczn± rozpocz±ł sukcesem na festiwalu „Szene der Jugend” w Salzburgu (1982). Od tej pory występował w wielu krajach europejskich /Austria, Belgia, Białoru¶, Bułgaria, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy/
a także w Brazylii, Chile, Kolumbi, Chinach, Izraelu, Japonii i USA.
Koncertował w prestiżowych salach koncertowych a także w ramach festiwali krajowych
i zagranicznych.
Współpracował z wybitnymi wykonawcami, dyrygentami i orkiestrami.
Dokonał licznych prawykonań kompozycji XX i XXI w. Wielu kompozytorów współczesnych dedykowało mu swoje dzieła /m.in. Krystyna Moszumańska Nazar „A.P.igram”/.
W swoim dorobku posiada liczne nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji, Österreichische Rundfunk und Fernsehen, Radio Suisse Romande, Radio Brasilia oraz nagrania płytowe.
Płyta Dux 0320 (K. Szymanowski - IV Symfonia koncertuj±ca, A. Tansman - Suita na 2 fortepiany i orkiestrę) uzyskała wyróżnienie "CLASSIC TODAY".

Prowadził mistrzowskie kursy pianistyczne m.in. w:

Austrii Die Universität für Musik und darstellende Kunst Graz
Brazylii Universidade de Brasilia
Chile Universitat de La Serena
Chinach Szanghaj Face Art, Xiamen Central Conservatory of Music
Ningbo Foreig Affairs School
Francji Paryż CRR
Hiszpanii Conservatorio de La Coruna, Alfaz del Pi
Conservatorio de Las Palmas
Japonii Osaka College of Music, Kobe College i.inn
Izraelu Haifa University
Jerusalem University
Tel Hai Masterclasses
Niemczech Hochschule fur Musik Leipzig
Hochschule fur Musik Karlsruhe
Hochschule fur Musik Sttutgart
Bayreuth Hochschule fur Musik
Hochschule fur Musik Lubeka
Portugalii Coimbra World Piano Meeting
Universidade de Aveiro
Rosji Konserwatorium im P. Czajkowskiego
Rosyjska Akademia Muzyki im. Gnessinych
Wielkiej Brytanii Londyn
Edynburg
Glasgow (Royal College of Music)
Włoszech Conservatorio di Cosenza


Juror wielu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych m.in.:

Agropoli/Salerno /1999/ XXII Concorso Internationale di Esecuzione Pianistica
Andorra /1999/ V Concours de Piano "Premi Principiat d’Andorra"
Barcelona /2001/ 47 Concours International Maria Canals
Osaka /2003/ Osaka International Competition
Barcelona /2004/ 50 Concours International Maria Canals
Osaka /2004/ Osaka International Competition
Barcelona /2005/ 51 Concours International Maria Canals
Barcelona /2006/ 52 Concours International Maria Canals
Anglia /2007/ The Ruislip-Northwood Concerto Competition Harrow on the Hill
Barcelona /2007/ 53 Concours International Maria Canals
Hong Kong /2008/ The Fourth Chinese Works Piano Competition
Barcelona /2008/ 54 Concours International Maria Canals
Barcelona /2010/ 56 Concours International Maria Canals
Barcelona /2012/ 58 Concours International Maria Canals
Barcelona /2014/ 60 Concours International Maria Canals
Ningbo /Chiny /2014/ Narodowy Konkurs Pianistyczny
Jaen /Hiszpania/2015/ Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
Barcelona /2016/ 62 Concours International Maria Canals
Kraków /2017/ Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny “Chopin pod Wawelem”
Barcelona /2018/ 64 Concours International Maria Canals
Hunan / Chiny National F. Liszt CompetitionPełnił odpowiedzialne funkcje w Akademii Muzycznej w Krakowie:
Prodziekana Wydziału Instrumentalnego (1993-96)
Dziekana Wydziału Instrumentalnego (1996-99)
Prorektora ds. współpracy z zagranic± (1999-2002)

Inicjator i Dyrektor artystyczny Letniej Akademii Muzycznej Kraków (od 1999)

Inicjator i dyrektor artystyczny Festiwalu im. Księcia M.K. Ogińskiego w Iwoniczu Zdroju (2008-2013)

Jego studenci i absolwenci s± laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych

Pracował na stanowisku Visiting Professor Kobe College (Japonia – 2002/2003)

Profesor i Kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

Został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2016)

Został laureatem nagrody Raya E. i Ruth A. Robinson „Excellence in Teaching” (2007)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu br±zowy medal „Gloria artis” (2008)
Minister Edukacji Narodowej odzanczył go Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2010)

Andrzej Pikul oraz Marian Sobula otrzymali Nagrodę Województwa Małopolskiego
„Ars quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji w kategoriach
„Mistrz i Uczeń” (2008)

Visiting Professor w Hochschule fur Musik w Moguncji (Mainz) (2011)

Pełnił zaszczytn± funkcję promotora-laudatora w postepowaniu o nadanie godno¶ci doktora honoris causa Maestro Paulowi Badurze-Skodzie.
Andrzej Pikul, ul.Studencka 1/5, 31-116 Kraków, Polska/Poland, tel +48 12 4220717 e-mail: ampikul@poczta.onet.pl